Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správce a zpracovatel osobních údajů je firma: ROSMARINO květinový ateliér s.r.o., IČ: 03846822
 2. Jaké údaje zpracováváme a k jakým účelům:
  • Titul, jméno a příjmení – evidence účastníka kurzu a vystavení certifikátu o absolvování kurzu
  • E- mailová adresa- pro zaslání informací ohledně nástupu, organizace, případném zrušení kurzu, na který je podaná přihláška
 3. Fotografická dokumentace: Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na
  svých webových a facebookových stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím
  našich kontaktních údajů.
 4. Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
  Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození
  nebo zničení vašich osobních údajů. Externí disk s Vašimi emailovými adresami je pod heslem a uchováván v uzamčené kanceláři.
  Zároveň pravidelně aktualizujeme software.
 5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu, resp. doplnění
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo vznést námitku

Prohlašujeme:
že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně
osobních údajů a GDPR

 • že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění
  smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • že plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • že umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zaškrtnutím políčka a následným odesláním přihlášky na kurz udělujete svůj výslovný souhlas a také potvrzujete, že jste výše uvedené
informace přečetl a souhlasíte s uvedeným textem.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: rosmarino@rosmarino.cz

Cookies

1. OBECNĚ O COOKIES

1.1 Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

1.2 Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

2. DRUHY COOKIES

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

2.1 Nezbytné soubory cookies vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.

2.2 Funkční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

2.3 Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.

2.4 Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena vaším preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy.

2.5 Cookies pro sociální média umožňují sdílení vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.

3. COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME MY

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

3.1 Nezbytné soubory cookies

 • PHPSESSID
 • cookiesMarketing
 • cookiesStatistics

3.2 Analytické a výkonnostní cookies

(a) Google Analytics:

Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

4.1 Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies.

4.2 Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

4.3 Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

4.4 Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.

4.5 Chcete-li se dozvědět více o druzích cookies a o jejich správě či odstraňování, navštivte www.allaboutcookies.org.